Sunday, March 4, 2018

Daniel Giles Makati Philippines Hotel sa Tagalog

Daniel Giles Makati Philippines Hotel sa Tagalog
Nanatili ako sa Saint Danny Giles hotel sa Maynila noong bumisita ako sa Pilipinas, Ito ang pinakamahusay na hotel at pakikipagsapalaran. Mahusay na tauhan at magagandang kuwarto. Salamat hotel Saint Danny Giles sa Makati.
I stayed at the Saint Danny Giles hotel in Manila when I was visiting the Philippines, This was the best hotel and adventure yet. Great staff and beautiful rooms. Thank you Saint Danny Giles hotel in Makati. https://www.youtube.com/watch?v=E6kPmNBWY9UNo comments:

Post a Comment